Sök

Visar sökresultat för: Cirkulation 8/15

Cirkulation 8/15

Svårt att kommunicera om mikroföroreningar

Vad gör de VA-ansvariga när de behöver berätta för allmänheten att det finns små mängder mikroföroreningar i dricksvattnet? Även om vattenkvaliteten är bra, så påverkar sättet att kommunicera hur människor reagerar. En schweizisk studie har undersökt hur det fungerar. När människor får information om ... Läs mer

Cirkulation 8/15

Kunskapen om råvattnet har brister

Dricksvatten är vårt mest konsumerade livsmedel. Trots det saknas både centralt myndighetsansvar och kunskapen om råvaran, det vill säga råvattnet, har stora ­brister. Cirkulation har pratat med Forshaga och Sotenäs, två kommuner som dock har koll på sitt råvatten. Sedan Livsmedelsverkets ... Läs mer

Cirkulation 8/15

Östra länken skapar möjligheter

Luleå stad vill bygga för 10 000 nya Luleåbor men ledningsnätet skulle inte klara en sådan nyanslutning. Genom Östra länken byggs ett helt nytt VA-system som även dragit med sig nya lösningar för park och gata. Visionen för Luleås framtid är att öka med 10 000 invånare under de närmaste decennierna. Idag har ... Läs mer

Annons:
Grundfos 2020
Cirkulation 8/15

Energieffektiv biogasreaktor i Finspång

Genom att röta slam vid tio procents TS-halt och använda en gasturbin för energiomvandlingen räknar Finspångs kommun med att deras unika biogasanläggning ska bli mycket energieffektiv. Finspångs kommun satsar på en helt ny teknisk lösning för biogasutvinningen vid Axsäters reningsverk. En liggande ... Läs mer

Cirkulation 8/15

Västerns vilda vatten sinar

Hela samhället påverkas starkt när vattnet börjar ta slut. Kalifornien genomlider den kanske värsta torkan någonsin. Konsekvenserna är ökad arbetslöshet, minskad ­produktion, hot mot fiskarter, nya hårda lagar om begränsad förbrukning och uthängning av »syndare« i media. Cirkulation har ... Läs mer

Cirkulation 8/15

Smedjebacken och Ludvika i ‘light-bolag’

Cirkulation frågar Smedjebacken och Ludvika kommuner bildar ett gemensamt bolag för VA och återvinning. Bolaget ska bildas vid årskiftet. Tage Hägerman är idag chef på VA-avdelningen på Seab, Smedjebackens kommunala teknikbolag. Han är en av dem som varit med och tagit fram planerna för WBAB, Wessman ... Läs mer

Cirkulation 8/15

Fem steg för ett klimatanpassat nät

Från branschen Vi har sett effekterna av sensommarens regn. Likt det andra delbetänkandet från riksdagens dricksvattenutredning är vädrets budskap tydligt: klimatförändringarna är inte längre ett framtidsproblem. För att snabbt anpassa våra VA-nät att klara såväl intensivare som mer frekventa ... Läs mer

Annons:
Paab 2020