Sök

Visar sökresultat för: Cirkulation 7/14

Cirkulation 7/14

Växjö är först med termisk slamhydrolys

I Växjö går nu Sveriges första anläggning för termisk hydrolys av slam igång. ­Förhoppningen är att få mindre slam, bättre slam och en ökad biogasproduktion. Vi rundar hörnet av det som redan kallas Cambi-byggnaden på Sundets reningsverk i Växjö. Hundra meter längre bort står två nya pannor. Ånga pyser ut ... Läs mer

Cirkulation 7/14

Slam blir råvara i Lidköping

Två nya metoder för återvinning av avloppsslam ska prövas i Lidköping. Dels en slags torrdestillation som ger biokol, gas och olja och dels kemisk extraktion av bland annat fosfor. Det är energieffektiva metoder som ger produkter lantbruket har nytta av. Vid sidan av nya undersökningar om reningsverkets ... Läs mer

Cirkulation 7/14

Anammox i huvudströmmen på Sjöstadsverket

Intresset för kväverening i reningsverk med hjälp av anammoxbakterier är mycket stort över hela världen. I Sverige pågår utveckling på ett par håll. Nu har forskarna på Hammarby Sjöstadsverk kommit en bit på vägen för att få en stabil drift av deammonifikationsprocessen i huvudströmmen. ... Läs mer

Annons:
Grundfos 2020
Cirkulation 7/14

Återföreningen av Berlins vattenflöden

På söndag 9 november är årsdagen efter Berlinmurens fall. Efter andra världskriget delades Berlin mitt itu. Men vattnet fortsatte att flöda dit det ville. Det var en utmaning för VA-verken på båda sidor av gränsen. Trots ­fiendskapet var regeringarna i öst och väst tvungna att samarbeta för att klara ... Läs mer

Cirkulation 7/14

Spännande VA-mässa i Jönköping

VA-mässan på Elmia i Jönköping fick med beröm godkänt. Det kom många besökare, det fanns många utställare och seminarierna rönte rekordintresse. En hel del utställare hade också nyheter att presentera. Cirkulation har tittat på en handfull. I månadsskiftet september-oktober hölls tre intensiva ... Läs mer

Cirkulation 7/14

IWA ett sätt att få Sverige att öppna sig

Cirkulation frågar Anna Yman, VD för Swecos miljökonsulter, var en av hundratalet svenska VA-intresserade som var på plats vid IWA:s världskongress i Lissabon, i slutet av september. International Water Association, IWA, anordnar »World Water Congress & Exhibition« vartannat år. Mötet växlar mellan ... Läs mer

Cirkulation 7/14

Etablissemangets ofelbarhetsdilemma

Från branschen Vår planet har stora miljöproblem – och vi vet att vi måste bygga en hållbar värld ­tillsammans, så snart som möjligt. Det roliga är att all teknik finns klar. Vi behöver bara skapa en snabbare utvärderingsprocess och skynda på implementeringen. Vi har idag ett ökande problem med fett i våra ... Läs mer

Annons:
Paab 2020