Sök

Visar sökresultat för: Cirkulation 7/13

Cirkulation 7/13

Från branschen: "Det viktiga är att vi blir många som hjälper till"

Organisationen Wateraid har under det gångna verksamhetsåret hjälpt 1,7 miljoner ­människor att få tillgång till rent vatten och 2,2 miljoner att få sanitet. Samtidigt finns det mer än 760 miljoner människor runt om i världen som dricker förorenat vatten, 2,5 miljarder ­människor har inte tillgång till en ... Läs mer

Cirkulation 7/13

Cirkulation frågar: "Det här är en viktig utredning för framtiden"

Den statliga utredningen En trygg dricksvattenförsörjning har inletts. Syftet med utredningen är att identifiera nuvarande och potentiella utmaningar för dricksvattenområdet på kort och lång sikt och, om behoven finns, föreslå lämpliga åtgärder.Regeringens direktiv till dricksvattenutredningen ... Läs mer

Cirkulation 7/13

Inga spår av bisfenol A i epoxirenoverade torn

Epoxibeläggning i vattenreservoarer behöver inte innebära problem med läckande bisfenol A (BPA) från materialet. Gästrike Vatten har testat ­samtliga reservoarer i fyra ­kommuner, utan att hitta ett enda spår av BPA.Det var efter Cirkulations enkät om materialbeläggning i dricksvattenreservoarer, i ... Läs mer

Annons:
VA-mässan 2020
Cirkulation 7/13

Snabbare analyser effektivt mot bakterier

Snabbare och snabbare bak­terieanalyser i dricksvatten kan minska antalet sjukdagar hos befolkningen. Gamla metoder som tagit dagar kan komplet­teras med indikatorer som ger svar på mindre än en timme.Området bakterier är ofantligt. Det finns en miljon per milliliter färskvatten. ... Läs mer

Cirkulation 7/13

Manammoxförsöken under långsam tillväxt

Det pågår mycket forsknings- och utvecklingsarbete världen över för att få en fungerande avloppsreningsprocess med anammoxbakterier för kväve­-reduktion i avloppshuvudströmmen. Ett projekt finns i Malmö.Vid Nordiwa-konferensen i Malmö presenterades det pågående experimentella arbetet med ... Läs mer

Cirkulation 7/13

Vattentäkt för miljoner måste skyddas

Hur Mälaren även i framtiden ska kunna försörja över två miljoner människor med dricksvatten är en fråga som diskuteras och utreds allt mer intensivt. Arbetet med Slussen i Stockholm har gett en extra skjuts åt Mälardiskussionerna. Det handlar om ­klimatförändringar, höjd på havet, vattenskydd, sött och ... Läs mer

Annons:
Grundfos 2020