Sök

Visar sökresultat för: Cirkulation 6/09

Cirkulation 6/09

Myggor är ett växande problem på reningsverk

Många reningsverk har problem med myggor och spindlar. Ett stort arbetsmiljöproblem som kan växa. I en undersökning som publicerades år 2006 uppgav 58 procent av de tillfrågade kommunerna att de hade problem med insekter i sina anläggningar.Mygglarver växer till och kläcks i bassängerna. Stora mängder ... Läs mer

Cirkulation 6/09

Kommunerna missnöjda med vattenlabben

Kommunerna är fortfarande inte nöjda med de externa vattenlaboratoriernas service. De stora labbkedjorna verkar ha svårt att leva upp till de kommunala kundernas förväntningar.Transporter, rapportering, kvalitet, kommunikation och geografisk närhet. Det var de främsta problemområden som svenska ... Läs mer

Cirkulation 6/09

Från branschen: "Är vi rustade för att utveckla morgondagens reningsverk?"

Den historiska utvecklingen för samhällets centrala VA-system i Sverige är välkänd. Behoven av vatten vid sekelskiftet 1900 fokuserades mot brandskydd och hälsoaspekter och ledde till stora investeringar i transportsystem för vatten. Det behövdes tillräckligt med vatten för att underlätta ... Läs mer

Annons:
Grundfos 2020
Cirkulation 6/09

Cirkulation frågar: "Är våra vattenverk förberedda för den här kvalitetsförändringen?"

Under flera år har det erbjudits inspirationsdagar för dricksvattensäkerhet med risk-och sårbarhetsanalyser. Länsstyrelserna håller i dagarna med hjälp av en samfinansiering från Livsmedelsverket.Robert Jönsson, hydrogeolog på Vatten & Miljöbyrån i Luleå, har tillsammans med kollegan Ann-Sofie ... Läs mer

Cirkulation 6/09

Reparationer pågår i Bolmentunneln

Sedan slutet av april i år är det avbrott i vattenleveransen genom den åtta mil långa Bolmentun­neln som förser större delen av västra Skåne med dricksvatten, Ett ras har stoppat vattenflödet till vattenverket vid Ringsjön.Raset i Bolmentunneln gör att tunneln måste stängas för bortforsling av rasmassor ... Läs mer

Cirkulation 6/09

Kretslopp Hammarö lösning med problem

Ett ekologiskt hållbart lokalt krets­lopp för avlopp och organiskt hushållsavfall från spridda bostads­områden, det är vad skärgårdskommunen i norra Vänern ska uppnå genom sitt EU-projekt Local Recycling. Den kompletta lösningen för kretslopp har nu stött på en del problem.Reningsverket är byggt för ... Läs mer

Annons:
Paab 2020