Sök

Visar sökresultat för: Cirkulation 4/15

Cirkulation 4/15

Bensinolycka stängde reningsverk

På morgonen den 20 april upptäcktes att det var bensin i inkommande avloppsvatten till Slottshagens reningsverk, Norrköping. Reningsverk och pumpstationer fick stängas periodvis. Orsaken var en läcka i en av Statoils anläggningar i hamnen. På morgonen den 20 april uppmärksammade personalen på ... Läs mer

Cirkulation 4/15

Köpenhamns dagvatten klimatsäkras

Skyfallet 2011 blev en väckarklocka. Köpenhamn storsatsar nu för att rusta sig mot översvämningar. Staden byggs successivt om, och en ny blå-grön infrastruktur ­skapas vid sidan av avloppssystemet. En stor del av kostnaderna finansieras via VA-taxor, något som blivit möjligt efter en lagändring. ... Läs mer

Cirkulation 4/15

Klimatkvarter ska klara extrema regn

I kvarteret runt St Kjelds Plads grävs asfalten upp och ersätts med nya mötesplatser där vatten och planteringar står i fokus. Köpenhamns första klimatkvarter satsar på att göra området mer attraktivt och samtidigt anpassa det för att klara extrema regn. Kvarteret i östra Köpenhamn är ett gammalt ... Läs mer

Cirkulation 4/15

Borås närmar sig fossifritt

Drömmen om att klara sig utan fossila bränslen kan om några år vara ett steg närmare verklighet i Borås. Det blir ett helt nytt avloppsreningsverk när det nya Energi- och miljöcenter 2018 ska stå klart en bra bit söder om centrum. Fördelen i centralorten för knallemarkerna är att VA, avfall och energi sköts ... Läs mer

Cirkulation 4/15

Centrum för kunskap och eftertanke

Malmös nya kretslopp- och kunskapscentrum Kretseum öppnade i vintras. Under försommaren har också Hyllie Vattenpark utanför blivit helt färdig. VA Syd är en av de drivande aktörerna i satsningen. Resan genom ett framtida kretsloppsanpassat Malmö börjar på landet utanför staden. I en inflygning sveper ... Läs mer

Annons:
Svenskt Vatten 2020
Cirkulation 4/15

Kartlägger hemlig värld av bakterier

Ny metodik ger forskarna i Teknisk Mikrobiologi vid Lunds Tekniska Högskola, LTH, möjligheter att noggrant kartlägga bakteriernas funktion i hela dricksvattenkedjan. Ett mål är att skapa bakteriemönster som bibehåller en stabil dricksvattenkvalitet. Antalet bakterier i vattnet verkar vara ganska ... Läs mer

Cirkulation 4/15

Satsning på effektiv drift i Västerbotten

Cirkulation frågar Inger Olofsson är med i arbetet för att försöka effektivisera VA i Västerbotten. Just nu utreds möjligheterna för hur VA-driften skulle kunna skötas mer storskaligt. Inger Olofsson, renhållningschef i Vännäs kommun, är samordnare för VA-samverkansgruppen i Västerbotten (VA-sen). ... Läs mer

Cirkulation 4/15

Ökad kapacitet på befintliga rötkammare

Från branschen Flera biogas- och avloppsreningsverk står idag inför mångmiljoninvesteringar i nya rötkammare för att öka verkens kapacitet. Ett alternativ till dessa investeringar är att med hjälp av membranfilter höja andelen biomassa i de befintliga rötkamrarna. Med en högre TS-halt kan man öka ... Läs mer

Annons:
Paab 2020