Sök

Visar sökresultat för: Cirkulation 1/15

Cirkulation 1/15

Tuffa tag i åtgärdsprogram

Hushållen betalar notan för övergödningen, jordbruket ­skjuter till dricksen. De större reningsverkens fosforutsläpp ska ner till 0,1 mg/l. De enskilda avloppen behöver åtgärdas för 1,5 miljader kronor per år. Det är de viktigaste förslagen i Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram för 2015 – 2021, som nu ... Läs mer

Cirkulation 1/15

Miljömuddring för havsbad och dagvatten

Miljömuddring med hjälp av dykare, sugar, kemfällning och geotextiltuber har genomförts framgångsrikt vid Ribersborgs kallbadhus i Malmö. Tekniken går lätt att överföra till tömning av förorenade dagvattendammar. En del vattenmiljöprojekt kräver mer eftertänksamhet än andra. När sediment skulle ... Läs mer

Cirkulation 1/15

IT-säkerhet – styra eller styras?

IT-säkerhet är högaktuellt i VA-Sverige när nu många gamla verk, pumpstationer och ledningsnät behöver bytas eller förnyas. Samtidigt är säkerhetsarbete tråkigt och obekvämt. Det ökar risken för omedvetna brister i styrsystemen. När Cirkulation 2011 gjorde en djupdykning i ämnet var experterna eniga ... Läs mer

Annons:
Grundfos 2020
Cirkulation 1/15

Nygammal vattenrening på Tjörn

Den besvärliga vattensituationen på Tjörn med många klagomål på lukt och smak har lösts. Tolleby vattenverk är bland de första i Sverige med ett mikrobiologiskt reningssteg i början av processen. Fler verk följer nu snabbt efter. Klimatförändringar och ökad humifiering på grund av ökad nederbörd har satt ... Läs mer

Cirkulation 1/15

Fin start för Utvecklingscentrum

Utvecklingscentrum för vatten är igång i Norrtälje. En viktig del är »Demotest ­Skärgården« med en fast utställning för små VA-lösningar och en öppen testanläggning för innovativa lösningar men här finns också universitetsutbildningar inom VA-området och en årlig konferens. Behov skapar idéer och ... Läs mer

Cirkulation 1/15

Tecknar ramavtal för inköp av UV-ljus

Cirkulation frågar Laholmsbuktens VA har tecknat ett ramavtal för upphandling av UV-desinfektion. Upphandlingen är ovanlig men intressant, anser projektledaren Naser Adibi. Av de 24 mindre och medelstora vattenverk som drivs av Laholmsbuktens VA är det många som inte har bra mikrobiologiska ... Läs mer

Cirkulation 1/15

Mikrobiologisk inverkan på korrosion av järnledningar

Från branschen I en jämförande studie har två vattentyper utnyttjats för att studera påverkan av mikrobiologisk aktivitet på bildningen av täta, skyddande korrosionsproduktskikt på gjutjärnsledningar för dricksvattendistribution. Det visade sig att förekomsten av mikroorganismer ger en snabbare ... Läs mer

Annons:
Wateraid