Sök
VA-aktuellt

Testbädd för gröna dagvattenlösningar

Dagvatten Vinnova bidrar med 7,8 miljoner kronor för ett projekt med testbädd för grönblå urbana lösningar. Det är Malmö stad som ska ge utrymme för utveckling av bland annat dagvattenlösningar. Läs mer

VA-aktuellt

Allvarligt för Örebros dricksvatten

Vattenbristen Örebro kommun vidtar åtgärder för att undvika dricksvattenbrist i vår. Invånarna uppmanas samtidigt att spara på vattnet. ... Läs mer

VA-aktuellt

Vaka:s finansiering tillfälligt löst

Vaka Regeringen ger inte Livsmedelsverket något utökat anslag för att finansiera Vaka-verksamheten under 2016. Istället får myndigheten en utökad anslagskredit för att klara ... Läs mer

VA-aktuellt

Partille får vatten renat med nanomembran

Vattenverk Nu är Partilles nya vattenverk invigt. Processen är baserad på rening genom nanofilter. ... Läs mer

VA-aktuellt

Sydvatten köper mark runt Vomb

Vomb Delar av Malmö stads mark i Vomb säljs till Sydvatten för 80 miljoner kronor. Malmö stads tekniska nämnd fattade idag beslut om försäljning av ett 872 hektar stort markområde i Lunds ... Läs mer

VA-aktuellt

Lomma nekas prövningstillstånd i slammål

Slam Lomma kommun får inte prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen för den överklagan som lämnats in i ett fall där kommunen ville förbjuda slamspridning på en ... Läs mer

Cirkulation 6/16

Dåligt skydd mot gifter

Spridningen av PFAS till dricksvatten blev ett stresstest i full skala. Det visade att samhället är dåligt rustat för att förebygga miljögifts­skandaler och skydda vattentäkter. Det blev ... Läs mer

Annons:
Wateraid jul 2016
VA-aktuellt

Ekobalans får miljöpris för slamteknik

Näringsliv Ekobalans får årets miljöpris från Region Skåne. Detta för arbetet med att tillvarata näringsämnen ur restmaterial från reningsverk, livsmedelsindustri med mera. ... Läs mer

VA-aktuellt

Kartläggning av PFAS med ny metod

PFAS Forskare vid Örebro universitet ska utveckla metoder för att mäta en hittills dold typ av högfluorerade ämnen. ... Läs mer

VA-aktuellt

Världstoalettdagen 19 november

Världstoalettdagen Världstoalettdagen den 19 november uppmärksammas allt mer. I Sverige vill VA-branschen sätta fingret på allt skräp som spolas ned i avloppet, fulspolning, och ... Läs mer

VA-aktuellt

Landshövdingar vill ändra vattenlagstiftning

Torkan Regeringen behöver ändra vattenlagstiftningen för att underlätta för åtgärder vid torka och vattenbrist. Det anser landshövdingarna i sju län som gått samman om en skrivelse för ... Läs mer

VA-aktuellt

Stora investeringar i Vimmerbys reningsverk

Reningsverk Kommunala bolaget Vemab i Vimmerby behöver investera 50 miljoner kronor per år fram till 2019 för att klara omställningen vid reningsverket. ... Läs mer

VA-aktuellt

Stora VA-investeringar väntar i Bengtsfors

VA-utbyggnad Bengtsfors kommun står inför viktiga vägval inom VA-försörjningen. Kommunsstyrelsen ska nu ta ställning till en vatten- och avloppsplan för kommande år. ... Läs mer

VA-aktuellt

Karlskoga höjer med 15 procent

VA-taxa I Karlskoga föreslås en rejäl höjning av VA-taxan. Från årskiftet vill kommunen höja taxan med 15 procent. ... Läs mer

Cirkulation 7/16

Lomma kommun vill förbjuda slamspridning – eller?

Miljö- och byggnadsnämnden i Lomma kommun har förbjudit och vill förbjuda framtida spridning av slamgödsel trots kännedom om prejudikat från Mark- och ­miljööverdomstolen om motsatsen. ... Läs mer

Annons:
VAK 2017