Sök
VA-aktuellt

Stort forskningsprojekt om okända miljögifter

Miljögifter Forskare vid forskningscentrum MTM, Människa-Teknik- Miljö, vid Örebro universitet har fått 48 miljoner kronor av KK-stiftelsen för att identifiera okända miljögifter. Tio företag deltar i det sexåriga projektet och bidrar med ytterligare 40 miljoner kronor i form av personal och mätinstrument. Läs mer

VA-aktuellt

Filtermaterial i Sjöbos dricksvatten

Dricksvattenproblem Små plastkorn har läckt ut från jonbytaranläggningen vid Sjöbo vattenverk. Materialet har påträffats i dricksvattnet hos några abonnenter i tätorten. ... Läs mer

VA-aktuellt

Stor investering i Vadstenas reningsverk

Reningsverk Reningsverket i Vadstena ska byggas om helt. Måndag 16 januari beslutade vatten- och avloppsnämnden i Motala/Vadstena om investeringen. ... Läs mer

VA-aktuellt

Brandövningsplats PFOS-saneras

PFA I Kalmar kommer en tidigare brandläcksövningsplats att PFAS-saneras med mobil jordtvätt. ... Läs mer

VA-aktuellt

Vätterns temperatur stiger

Klimat År 2016 blev ett av de tre varmaste åren för temperaturen i Vätterns ytvatten på över 60 år, då mätningarna startade. Det är det tredje året på rad med ytvattentemperaturer betydligt ... Läs mer

VA-aktuellt

Ny förbundsdirektör för VA Syd

VA Syd Katarina Pelin blir ny förbundsdirektör för VA Syd. Styrelsen i kommunalförbundet har gett henne ett förordnande för de kommande sex åren. ... Läs mer

VA-aktuellt

Flen får snart Katrineholmsvatten

Överföringsledning Onsdag 11 januari påbörjades byggandet av en överföring för dricksvatten mellan Katrineholm och Flen. Under hösten 2018 ska invånarna i Flen få nytt dricksvatten i ... Läs mer

Annons:
Wateraid 2016
VA-aktuellt

Eslövsvattnet okej

Eslöv VA Syd kan släppa kokningsrekommendationen för Eslöv men behåller den för samhället Kungshult. Provtagning har pågått sedan nätet var trycklöst fredagen 6 januari. ... Läs mer

VA-aktuellt

Eslöv: Tryckstegring under ombyggnad översvämmades

Eslöv VA Syd har kontroll över vattenförsörjningen i Eslöv men behåller kokningsrekommendationen i första hand tills tisdag 10 januari. Problemen uppstod vid en översvämning på en stor ... Läs mer

VA-aktuellt

Nytt reningsverk i Strömstad

Utbyggnad Strömstads kommun bygger ett nytt reningsverk för att förbättra kapaciteten. Verket ska stå klart om drygt två år. ... Läs mer

VA-aktuellt

Åtgärdsprogrammen klara och träder i kraft

Åtgärdsprogrammen Ett år försenat har nu vattendelegationerna i de fem vattendistrikten fattat beslut om nya åtgärdsprogram, förvaltningsplaner och miljökvalitetsnormer för ... Läs mer

VA-aktuellt

Värmlandskommuner startar gemensam vattenkrisgrupp

Nödvattenförsörjning Nu bildar 18 kommuner i Värmland  en samverkansgrupp för att klara försörjningen av dricksvatten vid en kris. Ett avtal har skrivits om att stötta varandra i kris. Den ... Läs mer

VA-aktuellt

Tofsö tillåts ha källsorterad toalettlösning

Konflikten löst Äntligen får Tofsö fritidsområde i Trosa en kretsloppsanpassad VA-lösning. Källsorterat toalettavlopp installeras i fastigheterna. Efter cirka fem års ... Läs mer

VA-aktuellt

Miljö- och hälsa i Lomma JO-anmält

Slam Miljö- och byggnadsnämnden i Lomma kommun har JO-anmälts av två slamentreprenörer. Entreprenörerna menar att personligt tyckande har påverkat myndighetsutövningen. ... Läs mer

VA-aktuellt

Bräckvattenverk planeras på södra Öland

Bräckvattenverk Strandnära brunnar för bräckt vatten kan vara lösningen för södra Ölands dricksvattenförsörjning. ... Läs mer

Annons:
Paab