Sök
VA-aktuellt

Komplicerad situation för VA-ansvariga i jordbävningens spår

Italien Exakt hur stora skador vattennätet fått i jordbävningen i Italien är omöjligt att förstå än på ett tag. De första dagarna jobbade teknikerna i skift för att alla drabbade skulle få vatten och avlopp så fort som möjligt. Läs mer

VA-aktuellt

Det kokar i landet

Många kokningar Under slutet av vecka 34 utlystes flera kokningsrekommendationer som berör ett större antal människor, av kommuner runt om i landet. ... Läs mer

VA-aktuellt

VD-rokad

Näringsliv Det blir Mats Rostö, Gästrike Vatten, som tar sig an VD-posten på nystartade Nacka Vatten AB. Det innebär att Johanna Lindgren som tidigare tillkännagivits som VD kommer att ... Läs mer

VA-aktuellt

Vattnet bra i Helsingborg och Höganäs

Dricksvatten Sent på torsdagskvällen kunde kokningsrekommendationen som rått för Helsingborg och Höganäs hävas. ... Läs mer

VA-aktuellt

Stort bräckvattenverk byggs på Gotland

Gotland Sveriges hittills största avsaltningsverk för bräckvatten ska byggas i Visby. Besluten är fattade och en förstudie ska tas fram. ... Läs mer

VA-aktuellt

Fortsatt kokning i Helsingborg/Höganäs

Dricksvatten NSVA och Sydvatten är försiktigt positiva till de första preliminära provsvaren gällande det förorenade dricksvattnet i Helsingborg och Höganäs. ... Läs mer

Cirkulation 5/16

Snabbspår för nyanlända VA-ingenjörer

Nio nyanlända ingenjörer har under våren fått praktikplatser på kommuner och VA-verk i Göteborgsområdet. Pilotprojektet för att få in nyanlända ingenjörer till VA-området har börjat ... Läs mer

Annons:
VA-mässan 2016
VA-aktuellt

Ny VD för Hässleholms Vatten

Näringsliv Liselotte Stålhandske blir ny VD för Hässleholms Vatten. ... Läs mer

Cirkulation 5/16

Fiska upp de dåliga rören

Precisionsfiske av dåliga rörledningar i mark ska bli möjligt genom avancerad analys av data från redan etablerade undersökningsmetoder, utan krav på schakt­ning. Det går att spara ... Läs mer

VA-aktuellt

Samarbete kring teknik för fosforåtervinning

Slam Vid Luleå tekniska universitet och Umeå universitet har man intresserat sig för slamförbränning under flera år. Nu har ett konsortium bildats för att kunna få fram praktiskt ... Läs mer

Cirkulation 5/16

Vattenutredning viktig möjlighet för branschen

Den har kallats det kanske viktigaste arbetet inom dricksvattenområdet de senaste 50 åren. Under de sista tre åren har Jörgen Johansson ägnat en fjärdedel av sin arbetstid åt ... Läs mer

Cirkulation 5/16

IT-intrång inte längre en hemlighet

Hackers och kriminella samarbetar i globala nätverk för att göra intrång i dator­system, antingen för att sabotera eller för att tjäna pengar. VA-verksamheter och kommuner är inte ... Läs mer

Cirkulation 5/16

Hög nivå på årets VA-studenter

I juni var det examensdags för 18 nya Miljö- och VA-tekniker vid yrkeshögskolan i Ludvika. Över hälften hade klart med arbete redan innan utbildningen var klar. Det var hög nivå när de nya ... Läs mer

Cirkulation 5/16

Allt vanligare med låga grundvattennivåer

Cirkulation frågar Grundvattennivåerna i framförallt sydöstra Sverige har som bekant generellt varit mycket låga i år. Värst har det varit på Öland och Gotland men de låga nivåerna visar ... Läs mer

Cirkulation 5/16

Förbättrad avvattning av primärslam med järnbakterier

Från branschen Slam från direktfällning har tillsatts järnbakterier som separerats i celler och filtrat. Försök har genomförts i labskala på slam från ett stort järnfällningsverk i Hongkong och förhoppningen är att kunna ersätta polymertillsatsen vid slambehandlingen. Avvattning av direktfällt slam från en stor järnfällningsanläggning i ... Läs mer

Annons:
Wateraid